دانلود آهنگ آنیتا کافیه بخوام

دانلود آهنگ آنیتا کافیه بخوام

آنیتا کافیه بخوام

دانلود آهنگ جدید آنیتا به نام کافیه بخوام

Anita - Kafie Bekhaam

+ متن آهنگ کافیه بخوام آنیتا

شده یکم دلم بگیره ‎ولی نمی ذارم درو دیوارو غم بگیره ‎هر تلخی یه شیرینی میخواد مثل اینکه زهر چایی رو قند بگیره ‎من از هرکی یه ریز پشته هم ناله میکنه عقم میگیره ‎هرکی منو دست کم میگیره ‎ میرسه به حرفای من دو قرن دیگه‎هیچکی‌ هیچی یادم نداد و من هرچی دارم از کارمه ‎ثروتی که فکر‌ کنی ندارمو سرمایه ام افکارمه ‎اینه فرق من با همه که هرچی به دست میارم کمه ‎من بزرگم اینه که ریز به نظر میرسن کنارم همه ‎هیچکی‌ هیچی یادم ندادو من هرچی دارم از کارمه ‎ثروتی که فکر‌کنی ندارمو سرمایه ام افکارمه ‎اینه فرق من با همه که هرچی به دست میارم کمه ‎من بزرگم اینه که ریز به نظر میرسن کنارم همه‎از گذشته یاد گرفتم که شوخی نداره دنیا باهام ‎که اجازه ندم هیچکی دربارم فکر کنه بی دست وپام ‎یاد گرفتم اینو که هرچیی میخوامو فقط کافیه‌ بخوام کافیه بخوام‎هیچکی‌ هیچی یادم نداد و من هرچی دارم از کارمه ‎ثروتی که فکر‌ کنی ندارمو سرمایه ام افکارمه ‎اینه فرق من با همه که هرچی به دست میارم کمه ‎من بزرگم اینه که ریز به نظر میرسن کنارم همه ‎هیچکی‌ هیچی یادم ندادو من هرچی دارم از کارمه ‎ثروتی که فکر‌کنی ندارمو سرمایه ام افکارمه ‎اینه فرق من با همه که هرچی به دست میارم کمه ‎من بزرگم اینه که ریز به نظر میرسن کنارم همه ‎هیچکی‌ هیچی یادم ندادو من هرچی دارم از کارمه ‎ثروتی که فکر‌کنی ندارمو سرمایه ام افکارمه ‎اینه فرق من با همه که هرچی به دست میارم کمه ‎من بزرگم اینه که ریز به نظر میرسن کنارم همه /

/


3 بازدید بار
14 مارس 2019
00:00 / 00:00
نظرات
بستن